Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/accessio/public_html/kTools/kMySQL.php on line 21
Accessio Menedzsment

Menedzsment

Lukács IstvánLukács István (ügyvezető)
Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytattam, ahol 1992-ben szereztem diplomát. Időközben fél évet az Egyesült Államokban dolgoztam majd Tempus ösztöndíjjal egy egyetemi szemesztert Hollandiában is elvégeztem.

1992-ben a KPMG Audit osztályán helyezkedtem el. Az itt eltöltött négy év alatt számos magyar és multinacionális cég könyvvizsgálatában és pénzügyi átvilágításában vettem részt kezdetben asszisztensként, majd menedzserként. 1993-ban fél évig Amszterdamban egy hitelbiztosító cégnél is dolgoztam. 1996-ban egyesült királysági könyvvizsgálói oklevelet (ACCA) szereztem.

1996-ban a KPMG-én belül a Corporate Finance osztályra kerültem, ahol az elkövetkező három évben menedzserként illetve senior menedzserként dolgoztam. Feladataim közé elsősorban cégek értékesítéséhez és felvásárlásához kapcsolódó tanácsadás, vállalatok értékelése, megvalósíthatósági tanulmányok és iparági elemzések készítése tartozott. Az osztályon futó projektek döntő részét projektmenedzserként irányítottam. Szakmai fejlődésemet nagyban elősegítette, hogy 2001-re amerikai „befektetési elemzői” oklevelet (CFA) szereztem.

1999-ben lehetőséget kaptam önálló csoport felállítására a KPMG Tanácsadási osztályán belül, melynek feladata kezdetben az üzletértékelési és pénzügyi modellezési, elemzési szolgáltatások ellátása volt. A csoport tevékenységei aztán folyamatosan bővültek a pénzügyi tanácsadás más területei felé, így nagy számban végeztünk a költséggazdálkodáshoz és teljesítménymenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadói tevékenységeket elsősorban nagyvállalatok számára.

2000-ben a KPMG partnerévé neveztek ki. Ezzel párhuzamosan szakmai felelősségi köröm is jelentősen bővült, létrehoztam az Ellátási Lánc Menedzsment csoportot, amelynek feladata alapvetően hatékonyság növelés, folyamatok és szervezet fejlesztése volt. Az új feladatok ellátásához szükséges elméleti hátteret tanfolyamokon és a „bejegyzett vezetési tanácsadó” (CMC) oklevél megszerzésével sajátítottam el.

2004 óta saját vállalkozásban folytatom üzlettársaimmal az üzleti tanácsadói tevékenységet, ami 2009 óta a pályázati tanácsadással és projekt menedzsmenttel bővült, aminek eredményeként nagyszámú sikeres projekt megvalósítását tudhatjuk magunk mögött úgy az intézményi, mint a pályázói oldalon.

 


 

Németh Ákos (ügyvezető)
1999-ben szereztem meg diplomámat a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, Nemzetközi kapcsolatok szakon. Az egyetemi évek alatt egy szemesztert az Erasmus program keretében ösztöndíjjal Franciaországban is tanultam.

2001-ben helyezkedtem el a VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Stratégiai Tervezési Irodáján, ahol az eltöltött négy év alatt, mint program tervező, a gazdaságfejlesztés volt a szakterületem. Az évek során számos országos, regionális és interregionális program és pályázati felhívás elkészítésében és - mind a hazai, mind az EU szintű - tárgyalási folyamataiban vettem részt (regionális PHARE programok, PHARE CBC programok, I. Nemzeti Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Program és Program kiegészítő, INTERREG IIIA közösségi kezdeményezés programja (CIP) és Program-kiegészítő).

2004-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Külgazdasági Helyettes Államtitkárságra kerültem, ahol a két évig a Gazdaságfejlesztési Programok Főosztályát vezettem, mint főosztályvezető-helyettes, majd főosztályvezető. A főosztály szakmai és operatív irányítása mellett feladataim közé tartozott az intézményi (GKM) és szakpolitikai (Magyarország Befektetésösztönzési Stratégiája) stratégiaalkotás, nemzeti és EU társfinanszírozású gazdaságfejlesztési programok stratégiai dokumentumainak és pályázati felhívásainak kidolgozása és végrehajtása (Széchenyi Terv, SMART Hungary, GVOP, GOP), a felügyelt intézmények, közreműködő szervezetek (RTk Kht., MVf Kht, MFB Rt., ITDH Kht.) szakmai menedzsmentje, teljesítményalapú finanszírozásának kialakítása, költségvetés tervezés és végrehajtás mintegy 50 Mrd Ft éves nagyságrendben (költségvetési sorok: BC, NBC, ITDH), továbbá a szakterülettel kapcsolatos szabályozási tevékenységek ellátása. 2004-ben közigazgatási szakvizsgát tettem.

2006-ban VÁTI Kht. Stratégiai Tervezési és Értékelési Igazgatóság vezetője lettem igazgatói pozícióban, ahol felelősségi köröm volt a 35 fős létszámmal, 3 irodában működő, részben kormányzati háttérintézeti tevékenységet ellátó szervezet szakmai és operatív irányítása. Feladataim közé tartozott különböző EU-s (NFT I-II., ROP (2004-2006, 2007-2013), GOP, AVOP, ÁROP, Interreg III A, ETE, UMVP) és hazai programok (Balaton, Tisza, Tanya, Termál program) kialakításának, megvalósításának támogatása, intézményi (VÁTI) és szakpolitikai (OTK) stratégiaalkotás, projekt alapú együttműködések hazai és nemzetközi konzorciumokban (6. K+F keretprogram, ESPON) a regionális-, és vidékfejlesztés területén, értékelési (ROP, AVOP, SAPARD), kutatási, közgazdasági elemzési tevékenységek irányítása, továbbá beruházási jellegű projektek megvalósításának támogatása különböző területeken. 2007-től a VÁTI Kht. 85 fővel, 4 irodában működő Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóságát vezettem ügyvezető igazgatóként, ahol korábbi feladataim kibővültek az IT menedzsment (adatbázis kezelés, fejlesztés - TEIR) és dokumentáció menedzsment tevékenységekkel.

2008 óta saját vállalkozásban folytatom üzlettársaimmal az üzleti tanácsadói tevékenységet, ami 2009 óta pályázati tanácsadással és projekt menedzsmenttel bővült, aminek eredményeként nagyszámú sikeres projekt megvalósítását tudhatjuk magunk mögött úgy az intézményi, mint a pályázói oldalon.